Tarieven

UNDE is een kleine, vrijgevestigde praktijk, die op dit moment geen contract heeft met een zorgverzekeraar.
Dit betekent dat cliënten zelf betalen voor hun behandeling.
Het voordeel hiervan voor de cliënt is dat diens gegevens niet automatisch worden doorgegeven aan de zorgverzekeraar, die daar verschillende eisen aan stelt.
Daarnaast bepalen cliënt en behandelaar samen waaruit het behandelcontact zal bestaan en welk doel de behandeling heeft, de zorgverzekeraar heeft daar geen rol in.

Omdat UNDE op dit moment geen contract heeft met zorgverzekeraars, worden alleen cliënten aangenomen die zelf betalen voor de gesprekken.
De rekening dient direct na afloop van het gesprek te worden voldaan, per pin of contant.
Psychologische diagnostiek en behandeling zijn vrijgesteld van BTW.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek tot ongeveer 30 minuten is kosteloos mogelijk.
Een intakegesprek of diagnostisch consult duurt ongeveer 60 minuten (of een deel hiervan), het tarief hiervoor is €120.
Een enkel behandelconsult duurt ongeveer 45 minuten (of een deel hiervan), het tarief hiervoor is €103.
Een EMDR-sessie duurt ongeveer 90 minuten (of een deel hiervan), het tarief hiervoor is €180.
Een telefonisch behandelconsult volgens afspraak heeft als tarief €45.
Afhankelijk van de problematiek bestaat de mogelijkheid om de duur en plaats van een consult in overleg aan te passen, tegen een aangepast tarief.
Wanneer een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren door de cliënt wordt afgezegd, zal een tarief van €45 in rekening worden gebracht.

Afhankelijk van hoe de cliënt verzekerd is, kunnen de kosten van de behandeling mogelijk zelf gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Wanneer niet wordt gekozen voor declaratie, zijn de kosten mogelijk aftrekbaar van de belasting.
Het is raadzaam om vóór aanvang van de gesprekken bij de eigen zorgverzekeraar te informeren aan welke regels de declaratie is gebonden en welk percentage vergoeding verwacht kan worden van de zorgverzekeraar. De cliënt is hiervoor zelf verantwoordelijk.
Lees meer hierover op de website www.contractvrijepsycholoog.nl.

Voor de algemene voorwaarden is de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen van toepassing, zie de website www.psynip.nl.